Vem ansvarar för vad? – hsb.se

Det är kanske inte helt lätt att veta som nybliven bostadsrättsinnehavare vad man får göra i en lägenhet och vem som ansvarar för fel om något skulle gå fel – bostadsrättsinnehavaren eller föreningen! Nedan stycken är utdrag från stadgarna vilket utgör grunden för ansvaret mellan bostadsrättsinne

Vem ansvarar för vad? – Boverket

Ansvarar för att produktens prestanda upprätthålls och att dokumentationen följer med vid leverans.

Vem ansvarar för vad? – Öckerö Fastigheter AB

Vem ansvarar för vad? Vi som fastighetsägare har ansvar för vissa saker i och kring din lägenhet medan du som hyresgäst hos oss ansvarar för vissa saker. För att förenkla har vi gjort nedanstående bilder för att på ett enkelt sätt …

Vem ansvarar för vad? | Stockholm Vatten och Avfall

Vem ansvarar för vad? Fastighetsägaren har fullt ansvar över den egna vatten- och avloppsinstallationen i den enskilda fastigheten. Stockholm Vatten och Avfall har allt ansvar för alla ledningar till och från den enskilda fastigheten.

Vem har ansvar för vad? – Riksförbundet Attention

Vem ansvarar för vad? Familjer med NPF upplever ofta att de blir ”bollade” mellan olika instanser och myndigheter och att ingen tar ett ordentligt ansvar. Det tar mycket tid och kraft att som anhörig själv försöka reda ut ansvarsfrågan. Därför har vi på den här sidan valt att fokusera på just vem som ansvarar för vad.

Vem ansvarar för vad? – Svenska kyrkan

Vem ansvarar för vad? Vad kan du som anhörig själv göra inför en begravning? Vad är ditt ansvar? Många vill gärna vara med och planera för begravningen men känner sig väldigt osäkra. Du har ansvar för en hel del men kan även överlåta mycket till begravningsbyrån.

Vem ansvarar för vad | Stadsomvandling – kiruna.se

Vem ansvarar för vad. Huvudaktörerna i stadsomvandlingen är Kiruna kommun inklusive de kommunala bolagen Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder, samt LKAB, Trafikverket och Vattenfall.

Gränsdragningslista. Vem ansvarar för vad i våra

Gränsdragningslista Vem ansvarar för vad i våra fastigheter 2 Innehållsförteckning 3 Gränsdragningslistan i Tyresö Gränsdragningslistan har tagits fram av tekniska kontoret i Tyresö kommun. Syftet med

Msb.se – Vem ansvarar för vad?

En grundläggande princip, ansvarsprincipen, för det svenska krishanteringssystemet innebär att den myndighet som normalt ansvarar för en verksamhet har ansvaret även i en krissituation. Såväl före som under och efter en krissituation samarbetar expertmyndigheter och organisationer för den svenska beredskapen.

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.