”Översättning — en fråga om att gå på lina” – Språkbruk

Carpelan vidhåller att översättning är en fråga om att gå på lina. – Man försöker hålla balansen mellan den korrekta översättningen som kan vara oerhört tråkig och intetsägande, och en alldeles fri översättning där man kan gå lite för långt också i fråga om …

fråga – engelsk översättning – bab.la svenskt-engelskt …

Jag är säker på att den ärade ledamoten kommer att återkomma till detta, om inte på detta ställe så på något annat ställe, med en liknande fråga. I am sure that the honourable Member will come back again, if not in this place then in another place, with a …

gå om – engelsk översättning – bab.la svenskt-engelskt …

Financial Times tryckte den här bilden från en Indisk textilfabrik med titeln ”Indien håller på att gå om Kina inom textilindustrin.” Financial Times printed this picture of an Indian textile factory with the title, ”India Poised to Overtake China in Textile.”

Översättning av vapendirektivet Skriftlig fråga 2017/18

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) I ett svar på en skriftlig fråga från december anger justitieministern att Justitiedepartementet analyserar huruvida begreppet target shooters borde översättas till målskyttar på svenska i stället för dagens översättning tävlingsskytt och om man därmed skulle inleda en rättsprocedur för att ändra …

Jag har en fråga på Finska, översättning, Svenska-Finska

sv Jag har en fråga: har ni samma uppfattning som jag om att en ny start är lika med nya kommissionärer på samtliga poster?

gå om varandra – Svenska-Engelska Ordbok – Glosbe

 ·

sv Flera vilolägen: Om en produkt automatiskt kan gå in i flera på varandra följande vilolägen ska samma viloläge användas för att avgöra om godkännande kan medges enligt kraven på standardfördröjning till viloläge enligt avsnitt 3.4.3 och kraven på strömförbrukning i viloläge enligt avsnitt 3.4.4.

Sorg – Vett och etikett bloggen, fråga om vett & etikett

Om det var du som förlorat en förälder, skulle du då önska att din man fanns vid din sida i de tankar du då upplever? Så byt perspektiv, vett och etikett är inte om du ska gå eller inte gå, det är om du är redo att finnas för din man.

Så beräknar du hur lång tid en översättning med hög

Läs om hur snabbt det kan gå att översätta en text och hur god kvalitet kan uppnås. AAC Översättning erbjuder branschspecifika översättare och ämnesexperter, granskare, redigerare, copywriters, projektledare, tekniker och översättningsverktyg för att se till att din text levereras i tid.