Nya analysmetoder för hållbarhet inom evenemang och turism

Nya analysmetoder för hållbarhet inom evenemang och turism Nyhet: 2014-06-11 Musikfestivalen Way Out West i Göteborg erbjuder sedan 2012 enbart vegetarisk mat.

Nya analysmetoder för hållbarhet inom evenemang och turism

Nya analysmetoder för hållbarhet inom evenemang och turism on, jun 11, 2014 07:15 CET Musikfestivalen Way Out West i Göteborg …

Nya löner inom handel och turism från den 1.3.2016 | …

För timavlönade höjs lönen med 9 cent per timme eller med minst 0,39% (skärningspunkt 24,35 euro). Inom kollektivavtalet för turism-, restaurang-, och fritidstjänster: Månadslöner höjs med 15 euro och höjningen av timlönen bestäms i enlighet med etablerad beräkningsregel . Månadslönerna höjs från och med löneperiod med början den …

Visit Lund Partnerwebb Ny evenemangskalender för Lund

Ny evenemangskalender för Lund. Den nya evenemangskalendern hämtar automatiskt in evenemang från Facebook. Eftersom många redan använder Facebook för att sprida sina evenemang, är det vår förhoppning att den nya evenemangskalendern blir mer heltäckande än den gamla, att den kommer innebära mindre dubbeljobb för dig som arrangör och…

Turism- och Restaurangutskottet | www.naringsliv.ax

Turism- och restaurangutskottet bildades 2011. Turism- och restaurangutskottets syfte. Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv.

Greentime hållbarhet vid möten och evenemang – Hållbarhet

Inspirationsföreläsning – hållbarhet kring möten och evenemang. Elite Stadshotellet Karlstad Miljöutbildning för medarbetare. Folkuniversitetet Stockholm Föreläsning om hållbarhet vid evenemang och miljömärkningar. Actionfairs Föreläsning om hållbara möten och evenemang. Riksidrottsförbundet Föreläsning om hållbara idrottsevenemang.

Tillväxt Turism – ett samarbetsprojekt för att stärka

Syftet är att ta fram nya internationellt hållbara produkter inom turism. Företagen kommer också erbjudas stöd i form av produkt- och företagsutvecklande insatser samt hjälp med kunderbjudande, paketering och marknadsföring.

Turism- och besöksnäringen växer – Tillväxtverket

I dessa rapporter kan du läsa om de kompetensbehov som finns inom besöksnäringen samt om utbildningar inom turism och naturturism som finns i Sverige. Rapporterna hjälper oss förstå besöksnäringens största tillväxthinder, hur studieutbudet har utvecklats och vad företag inom besöksnäringen behöver för att tillgodose de kompetensbehov …

[PDF]

VISIT Sweden Hållbarhet

näringsliv, befolkning, turism, samhällsstyrning och kultur. Sverige får höga poäng vad gäl- ler vår omtanke om miljön. Placering 2009: 1 (av totalt 50 länder). • ”Environmental Performance Index” är ett rankningssystem för miljö och vitala ekosystem. Sveriges placering 2010: 4 (av totalt 163 länder).

Yrkeslärare inom Hotell och Turism – eventeffect.se

Tjänsten innebär att du som lärare ska planera och bedriva undervisning i Hotell och konferens/ restaurang och livsmedel enligt gällande läroplan. Du kommer även att fungera som mentor för eleverna samt vara delaktig i gemensam planering på skolan och vid olika evenemang. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att …