Modersmålsundervisning på gymnasiet — Trelleborgs kommun

Om eleven är godkänd i ämnet modersmål i grundskolan kan eleven fortsätta att läsa följande kurser på gymnasiet.

Modersmål — Trelleborgs kommun

Modersmålsundervisning på gymnasiet; Modersmålsundervisning på vuxenutbildning; Studiehandledning; Kontakta modersmålsenheten; Resor och inneboende; Personuppgiftsansvarig för denna behandling är den förvaltnings nämnd som äger sidan och som kan kontaktas på [email protected]

Modersmålsundervisning på gymnasiet – Skellefteå kommun

När du söker till gymnasiet får du ange i din webbansökan om du vill ha modersmålsundervisning och svenska som andraspråk. Om du inte har angett att du vill ha modersmålsundervisning i din webbansökan, får du en ny möjlighet när årskurs 1 på gymnasiet har börjat.

Modersmålsundervisning i gymnasiet – Halmstads kommun

En elev har bara rätt till modersmålsundervisning i ett språk. Syfte med modersmålsundervisning Undervisning i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål.

Modersmål på gymnasiet – Norrtälje kommun

Välkommen till Norrtälje kommun! Annat språk hemma – modersmål på gymnasiet. Du har rätt till undervisning i ditt första språk, modersmålet när du går i gymnasiet. För att du ska kunna få modersmålsundervisning krävs det att du pratar språket till vardags.

Klyftan ökar mellan elever | Sverigedemokraterna i …

16% av Trelleborgs 3.e klassare når inte läsmålet vid utgången av skolår 3. Trelleborgs kommun satsar 10 miljoner kr/år på modersmålsundervisning. Till vilken nytta?

Modersmålsundervisning – Haninge Kommun

Dock måste de som läser modersmålet i något minoritetsspråk i gymnasiet ha goda kunskaper i språket för att få undervisning i ämnet. Haninge kommun Modersmålsenheten 136 81 Haninge. Blanketter. Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal grundskola;

Modersmålsundervisning – Eskilstuna kommun

När det gäller modersmålsundervisning i minoritetsspråk är en kommun skyldig att ordna undervisning även om färre än fem elever väljer språket, om det finns lämplig lärare att tillgå. Det språk eleven väljer bör gälla från förskolan till gymnasiet.