Om Akupunktur | Kistaakupunktur

De fortsätter att tänka efter västerländsk modell — men de säger till dig att det är frågan kinesisk medicin! Så om man går till dom så blir man egentligen inte behandlad enligt dom traditionella kinesiska metoderna. Det är viktigt att personen som behandliar dig har lärt sig det traditionella sättet att tänka från början.

akupunktur | Bokbörsen – bokborsen.se

Akupunktur : från tro till vetenskap Andersson, Sven A. – Carlsson, Carl-Axel – Eriksson, Margareta B. E. 1984. Malmö : LiberFörlag 7 ex från 50 SEK Från akupunktur till schamanism : guide till komplementär- och alternativmedicin …

akupunktur | Bokbörsen – bokborsen.se

Från akupunktur till schamanism är en lättillgänlig guidebok om komplementär- och alternativmedicin i Sverige. Ett 100-tal olika behandlingars och metoders ursprung, kännetecken och användningsområden beskrivs. Det är allt från tusenåriga traditioner som ayurveda och kinesisk medicin till nyare metoder som rosenmetoden och resan.

Alla nyheter – akabutbildning.com

Akupunktur från tro till vetenskap – nya rön Hur kan jag skapa bäst förutsättning för att lyckas med min akupunkturbehandling? Parasympaticus nya rön om vagus och dess roll i inflammation och smärta -hur kan vagus aktiveras – biologiska effekter

Uppdatera kunskaper inom akupunktur – …

Akupunktur från tro till vetenskap – nya rön Hur kan jag skapa bäst förutsättning för att lyckas med min akupunkturbehandling? Parasympaticus nya rön om vagus och dess roll i inflammation och smärta -hur kan vagus aktiveras – biologiska effekter

Akupunktur i centrala Stockholm – Stockholm Akupunktur …

 ·

Akupunktur har studerats vetenskapligt, mer än vad man kan tro. Vetenskapliga studier ställer krav på att man kan replikera samma typ av behandling på många personer och det krockar direkt med behandlingsmodellen, som utgår från individuell behandling. Läs gärna sammanfattning från The Acupuncture Evidence projekt.

Akupunktur Uppsala

Folk frågar mig ofta hur jag bytte från astrofysik till akupunktur. Helt enkelt, skiftade jag min blick och fokus från det externa universumet till det interna universumet. Jag arbetade på min klinik, Inner Balance Acupuncture i nästan 14 år i Colorado, USA.

Akupunktur hos Dr Nie | Neostoric – Helhetshälsa på nätet

Till Dr Nies klinik ”Shanghai Akupunktur” kommer folk från hela världen. Hon hjälper folk med alla möjliga problem och speciellt att bli fertila.