[PDF]

Aktuella belopp 2017 – forsakringskassan.se

Aktuella belopp 2017 Gäller från och med 2017-07-01 1 Basbelopp Prisbasbeloppet (PBB) 44 800 kronor Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) År Dag SGI högst vid 80 % och 75 % 336 000

[PDF]

Aktuella belopp 2018 – forsakringskassan.se

Aktuella belopp 2018 Gäller från och med 2018-07-01 1 Basbelopp Prisbasbeloppet (PBB) 45 500 kronor Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) År Dag SGI högst vid 80 % och 75 % 364 000

Aktuella belopp – Ekonomi-info

Här presenteras viktiga belopp för ditt företag såsom arbetsgivaravgift, konsumentprisindex och gällande referensränta.

Aktuella belopp – Raska Redovisningsbyrån

Aktuella belopp för år 2017 (belopp för år 2016 inom parentes) Inkomstgränser:

Aktuella belopp | Journalistförbundet

Här kan du se aktuella belopp som kan vara bra att ha till hands när du ska göra din bokföring. Exempelvis brytpunkt 1, prisbasbelopp och sjukpenninggrundande inkomst.

[PDF]

Aktuella belopp 2017 – pensionsmyndigheten.se

Gäller från 2017-01-01 Aktuella belopp 2017 Basbelopp Prisbasbelopp (PBB) 44 800 Förhöjt prisbasbelopp 45 700 Inkomstbasbelopp 61 500*

[PDF]

Avgifter för äldre och funktionshindrade Aktuella …

Aktuella belopp år 2017 Inom verksamheterna för äldre och funktionshindrade är de flesta insatser avgiftsbelagda. I Socialtjänstlagen regleras den högsta avgiften som får tas ut och att den enskilde ska garanteras ett visst minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka normala dagliga levnads-

Kostförmån 2018 – aktuella belopp

Kostförmån är vad du beskattas för om du får fria måltider av till följd av ditt arbete. Här är aktuella belopp!

Nyckeltal och placering för traditionell försäkring i

Kollektiv konsolideringsgrad visar skillnaden mellan bolagets samlade tillgångar och summan av försäkringarnas aktuella värden. Solvensgrad är kvoten mellan värdet på placeringarna och värdet av försäkringsavsättningarna som kunderna har garanterats i försäkringsavtalen. Om placeringarna är 160 och värdet av försäkringsavsättningarna …

Belopp och procent inkomstår 2018 – privat | Skatteverket

Fastighetsavgiften för bostäder sänktes inför inkomståret 2013, och det indexomräknade takbeloppet stannade då på 1 210 kr per bostadslägenhet. Indexomräkningen ska från …